xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Overvågning af hjerteområdet

Siden starten af 2017 har Sundhedsstyrelsen overvåget udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet ud fra en model, som erstatter den tidligere monitoreringsmodel på området. Her finder du alle rapporter i forbindelse med overvågningen.

Hjerteområdet i Danmark er et område i udvikling, og det er kendetegnet af en høj overlevelsesrate, som er blandt de bedste i verden. Det er dog fortsat nødvendigt at følge området for at sikre den bedste udredning og behandling for hjertepatienter.

Sundhedsstyrelsen udgav i februar 2018 faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdomme som erstatning for hjertepakkeforløbene. Sundhedsstyrelsens nuværende overvågning erstatter den tidligere monitorering af pakkeforløb, som blev udfaset i 4. kvartal 2016.

I regi af Danske Regioner og RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) arbejdes der nu med udvikling af Nyt Dansk Hjerteregister, som Sundhedsstyrelsen vil basere den fremtidige monitorering af hjerteområdet på.

Indtil da vil Sundhedsstyrelsen følge hjerteområdet med en monitoreringsmodel kaldet ”Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet”. Modellen indeholder udvalgte centrale indikatorer med fokus på patientrettigheder, herunder udredningsretten og maksimale ventetider, samt andre kritiske indikatorer såsom ventetid til invasive hjerteprocedurer.

Monitoreringsmodellen er baseret på eksisterende datakilder som Landspatientregisteret og Dansk Hjerteregister, og de kvartalsvise afrapporteringer kan findes herunder.

Opdateret 07 JAN 2020