xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Standarddosimetri

Sundhedsstyrelsens standarddosimetrilaboratorium (SDL) udfører akkrediterede kontroller af miljødosimetre samt bestrålinger af persondosimetre.

Ydelser

Sundhedsstyrelsens standarddosimetrilaboratorium (SDL) udfører akkrediterede

  • kontroller af miljødosimetre
  • bestrålinger af persondosimetre med en given dosis 

Dertil kan laboratoriet

  • bestemme aktivitet af nuklearmedicinske prøver med dosiskalibrator

Sporbarhed

Laboratoriet er ift. diverse dosisstørrelser sporbart til Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) og The National Physical Laboratory (NPL), og er en del af det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) netværk af standarddosimetrilaboratorier (SSDL).

Øvrigt måleudstyr er sporbart til akkrediterede laboratorier i Danmark.

Målsætning

  • Medarbejderne ved laboratoriet vedligeholder deres kompetencer ved at deltage i nordisk samarbejde indenfor dosimetrien, samt ved deltagelse i internationale møder, kurser og seminarer afholdt af bl.a. IAEA.
  • Laboratoriet deltager i sammenligningsprøver for at sikre pålidelighed af dets ydelser.
Opdateret 06 JAN 2023