xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledninger om brug af radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer generelt

Vejledning om industriel radiografi - anvendelse, eftersyn og service - 2021

Vejledning om overdragelse og overførsel af radioaktivt materiale - 2021

Standarddokument for overførsel af lukkede radioaktive kilder mellem medlemsstater

Importformular, import af radioaktivt materiale fra lande uden for EU

Import form, import of radioactive material from countries outside of the EU (engelsk oversættelse)

Vejledning om brug af lukkede radioaktive kilder - 2020

Use of sealed sources. Guide (engelsk oversættelse)

Vejledning om brug af åbne radioaktive kilder - 2021

Use of unsealed sources. Guide (engelsk oversættelse)

Skabelon til instruks for brug af åbne radioaktive kilder - 2020

Bestilling af strålepas og indberetning af doser modtaget under arbejde i udlandet - 2008

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer - 2001 

Transport af radioaktivt materiale

Vejledning om strålebeskyttelsesprogram ved transport af radioaktivt materiale - 2021

Skabelon til strålebeskyttelsesprogram - 2022

Skabelon til strålebeskyttelsesprogram for undtagelseskolli - 2021

Brug af radioaktive kilder i undervisning

Regler for brug af ioniserende stråling i undervisningen - i folkeskolen og på gymnasiale uddannelser - 2015

Vejledning om godkendte isotopkurser 2021

Nuklearmedicin

Patientdosimetri ved nuklearmedicinske undersøgelser af voksne - 2022

Tc-99m generatorer og eluater - 2014

Vejledning om ammepauser - 2011

Forholdsregler ved indlæggelse af patienter efter brachyterapi med I-125 seeds - 2010

Sundhedsstyrelsen har opdateret sin anbefaling vedr. aldersgruppe for afklaring af graviditet ved undersøgelser involverende ioniserende stråling:

Notat om aldersgruppe for afklaring af graviditet - 2021

Sundhedsstyrelsen foretager også opgørelser over nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger baseret på oplysninger fra Landspatientregisteret. Disse opgørelser publiceres ikke - tidligere opgørelser kan se her:

Nuklearmedicinske opgørelser 2011 - brug af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark

Nuklearmedicinske opgørelser 2010 - brug af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark

Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 2009

Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 2008

Radioaktivt affald

Vejledning om håndtering af NORM fra olie- og gasindustrien - 2005

Vejledning om radioaktive stoffer i skrot - 2002

Lækagesporing

Vejledning om lækagesporing med Br-82 - 2022

Vejledning i brug af skemaet Br-82 regnskab - 2012

Brom 82-regnskab 1 bruger - 2012

Brom 82-regnskab 2 brugere - 2012

Brom 82-regnskab 3 brugere - 2012

Brom 82-regnskab 4 brugere - 2012

Røgdetektorer

Vejledning om udarbejdelse af renseinstruks til rensning af røgdetektorer der indeholder radioaktive stoffer - 2005

Vejledning om transport af røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer - 2005

Vejledning til brug af forureningsmonitor i forbindelse med rensning af røgdetektorer der indeholder radioaktive stoffer - 2004

Opdateret 16 SEP 2022