xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Donation efter cirkulatorisk død

Med en bred politisk aftale blev der i 2019 enighed om at styrke transplantationsområdet yderligere ved at give mulighed for transplantation af organer fra afdøde, hvor døden er konstateret på baggrund af uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed. Dette kaldes 'Donation efter cirkulatorisk død' (DCD).

Siden 1990, hvor hjernedødskriteriet blev indført, har det i praksis alene været dette, der lå til grund for organdonation, idet det har været vurderingen, at donation efter hjernedød gav mulighed for de bedst egnede organer.

Nye internationale erfaringer og medicoteknisk udvikling viser imidlertid, at supplerende anvendelse af organer fra DCD-donorer indebærer en række fordele både i forhold til at imødekomme ønsker om organdonation og i forhold til at frembringe flere egnede organer til patienter på ventelister. DCD skal tilrettelægges som en alternativ mulighed, når betingelserne for donation efter hjernedød ikke er tilstede.

Arbejdsgruppe for DCD

Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe,der skal bidrage til at udarbejde nationale anbefalinger, der skal sikre kvaliteten af DCD (Donation efter cirkulatorisk død) samt sikre ensartede procedurer på tværs af landet.

Rapporten forventes sendt i høring i løbet af 2022, hvorefter anbefalingerne skal offentliggøres og implementeres gennem lokale instrukser og best practice for DCD.

 

Arbejdsgruppens medlemmer

 • Britta Tendal Jeppesen, Sundhedsstyrelsen (formand)
 • Christina Rosenlund, Odense Universitetshospital
 • Francois Baudier, Odense Universitetshospital
 • Henrik Birn, Århus Universitetshospital
 • Lars Ilkjær, Århus Universitetshospital
 • Mette Juul Kofoed, Århus Universitetshospital
 • Preben Sørensen, Aalborg Universitetshospital
 • Lars Kjærsgaard; Aalborg Universitetshospital
 • Karen-Lise Welling, Rigshospitalet
 • Christian Joost Holdflod Møller, Rigshospitalet
 • Nicolai Aagaard Schultz, Rigshospitalet
 • Michael Perch, Dansk Transplantationsselskab
 • Lise Korbo, Dansk Neurologisk Selskab
 • Niels Agerlin, Neurokirurgisk Selskab
 • Charlotte Daugbjerg, DASYS
 • Helle Madsen, DASYS
 • Helle Haubro Andersen, Dansk Center for Organdonation
 • Lone Bøgh, Dansk Center for Organdonation
 • Maria Herlev Ahrenfeldt, Sundhedsstyrelsen
 • Camilla Krogh, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen
 • Marie-Louise Kirkegaard Mikkelsen, Sundhedsstyrelsen
Opdateret 26 JUL 2022