xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Indsamling af data

Dataindsamlingen i Fælles om ungelivet gennemføres årligt fra 1. november til 31. januar i forbindelse med Ungeprofilundersøgelsen hos BørnUngeLiv. Indsamlingen foregår i en klassetime på skoler og ungdomsuddannelser. I skal selv stå for at indsamle data gennem BørnUngelivs portal.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Samarbejd om dataindsamlingen

  Varetag dataindsamlingen i samarbejde med de deltagende skoler og ungdomsuddannelser. Det kan være skolen selv eller medarbejdere i programmet, der gennemfører undersøgelsen. Det kan også gøres i et samarbejde. Skolen ansvarliggøres bedst ved at spille en aktiv rolle i dataindsamlingen.
 • Gør SSP eller lærere til medansvarlige

  Gør lærere eller SSP-konsulenter til medansvarlige for dataindsamlingsprocessen på de deltagende skoler og ungdomsuddannelser. Opgaven kan med fordel skrives ind i SSP-konsulenternes funktionsbeskrivelser. Arbejdet indebærer, at SSP-konsulenter eller lærere står for dataindsamlingen på den enkelte skole eller ungdomsuddannelse med understøttelse fra programgruppen. På den måde fordeles arbejdsbyrden, og der drages nytte af SSP-konsulenter og læreres lokale kendskab og relationer på skolen eller ungdomsuddannelsen.
 • Afsæt tid til og prioriter besvarelse

  Informer skolen eller ungdomsuddannelsen om den kommende dataindsamling med en påmindelse om, at de skal afsætte tid til, at elever kan besvare spørgeskemaet i undervisningen. Det er vigtigt, at også skolen eller ungdomsuddannelsen opfordrer eleverne til at besvare spørgeskemaet.
 • Understøt en høj svarprocent

  Udregn svarprocenten løbende i dataindsamlingsperioden. Det indebærer at have overblik over antallet af elever og elevbesvarelser på klasseniveau. En høj svarprocent gør det muligt at vise situationen for alle skolens unge. Informer løbende SSP-konsulenten eller lærere om de aktuelle svarprocenter i klassen og på skolen. Gør en ekstra indsats, hvis svarprocenten er lav. I kan for eksempel afholde konkurrencer eller uddele præmier, når klasser er lykkes med at få en høj svarprocent, eller tage kontakt til de skoler/klasser, der endnu ikke har svaret.

Beslutning om brug af CPR-numre i datasættet

I skal beslutte, om I vil have cpr-numre med i jeres datasæt. Det kan I gøre, hvis I har et formål med denne ekstra oplysning. Formålet kan være at lave statistiske opgørelser, hvor BUL-data kobles med data fra fx registre hos Danmarks Statistik (socioøkonomi) eller Sundhedsdatastyrelsen (sundhedsregistre). Data skal indsamles med cpr-numre, hvis data skal bruges til forskning eller national statistik. Det vil fx være nødvendigt for at vurdere, om de elever, der har besvaret undersøgelsen, kan siges at være repræsentative på landsplan.