xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Case: Brug data til at mobilisere forældre og målrette indsatser

Med Aalborg Kommunes deltagelse i Fælles om ungelivet er der kommet mere fokus på at bruge data fra ungeprofilundersøgelsen strategisk.

I Aalborg Kommune har man gennem en længere årrække anvendt ungeprofilundersøgelsen til at tage temperaturen på byens unge, men med kommunens involvering i Fælles om ungelivet er der kommet mere fokus på at bruge data strategisk i forskellige sammenhænge. Fx er formidling af lokale data og viden om beskyttende faktorer nu faste indslag på forældremøder i grundskolens ældste klasser samt til intromøder på ungdomsuddannelserne. Det er med til at styrke forældrenes viden og handlekompetencer, så de kan være en beskyttende faktor i de unges liv.

Et andet fokusområde i Aalborg Kommune er at styrke samarbejdet om data med ungdomsuddannelserne. En del af det arbejde handler om at arbejde målrettet med at omsætte data fra ungeprofilundersøgelsen til konkrete initiativer og indsatser. Denne datadrevne tilgang til udvikling af indsatser betyder bl.a., at ungdomsuddannelserne kan lave løsninger, der matcher de udfordringer, der er helt lokalt. Fx viste en ungeprofilundersøgelse på Nordjyllands Landbrugsskole, at de unge oplevede problemer relateret til grænsesætning og samtykke. Det har afstedkommet, at en sundhedsplejerske har fået sin faste gang på skolen en dag om ugen, hvilket giver de unge mulighed for at vende spørgsmål og tanker om fx seksuel sundhed med en fagperson.