xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Case: Massér Fælles om ungelivet ind i eksisterende indsatser

I Aalborg er Fælles om ungelivet blot én ud af mange indsatser på forebyggelsesområdet, og det var derfor helt oplagt at tænke programmet ind i det allerede eksisterende program Camp Ung, der også har fokus på rusmiddelforebyggelse.

I Aalborg Kommune har man i flere år arbejdet med at styrke unges trivsel og udvikling gennem det forebyggende tiltag Camp Ung. Da Aalborg blev pilotkommune i Fælles om ungelivet, var det derfor oplagt at overveje, hvordan man kunne skabe gode synergier mellem de to programmer. Camp Ung har ligesom Fælles om ungelivet bl.a. et mål om at reducere unges forbrug af rusmidler og er målrettet elever i 7., 8., og 9. klasse.

I samarbejdet mellem Camp Ung og Fælles om ungelivet i Aalborg Kommune er der opstået flere positive synergieffekter. Fx har Fælles om ungelivet allerede fra programmets etableringsfase kunnet drage nytte af Camp Ungs erfaringer med forældreinvolvering. Omvendt er Camp Ung blevet inspireret af Fælles om ungelivet til at arbejde mere fokuseret med data. Konkret betyder det bl.a., at de temaer, der i dag diskuteres til forebyggelsesdagene på den enkelte skole, tager udgangspunkt i helt lokale data, og at både lærere, elever og forældre får mulighed for at få et ret nøjagtigt billede af, hvordan ungelivet ser ud helt lokalt. Det reducerer flertalsmisforståelser og skaber mere målrettede indsatser. Modsat har Fælles om ungelivet i Aalborg Kommune - med det fokus Camp Ung allerede havde på folkeskolernes ældre klasser - kunnet lægge flere kræfter i samarbejdet med - og de unges overgang til - ungdomsuddannelserne.