xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Case: Engager en fritidsudvikler

I Fælles om ungelivet i Silkeborg Kommune har man gennem halvandet år afprøvet et koncept omkring lønnede fritidsudviklere, der i samarbejde med lokalsamfundet skal skabe relevante og engagerende fritidstilbud baseret på de unges egne ønsker og behov.

I Silkeborg Kommune har man i en forsøgsperiode på halvandet år haft ansat såkaldte ”fritidsudviklere” i fem timer om ugen i de to lokalområder Balle og Kjellerup. Fritidsudviklerne er lokalt forankrede bindeled, der skal skabe relevante fritidstilbud baseret på de unges ønsker og behov.

Fritidsudviklerne skal afdække, hvilke nye fritidstilbud unge i lokalområderne ønsker sig, og de skal i samarbejde med andre lokale aktører - fx skoler, foreninger, kirke og lokale erhvervsdrivende - udvikle nye fritidstilbud. Fritidsudviklerne har en stærk lokal forankring og dermed et stort kendskab til områderne, de arbejder i, og så har de et særligt fokus på at indfange de unge, der ikke er en del af foreningslivet i forvejen. En fritidsudvikler har bl.a. sammen med en flok unge udviklet et tilbud om esport, som nu - med støtte fra lokale erhvervsdrivende - er fuldt forankret i lokalsamfundet.

Fritidsudviklerne har i forsøgsperioden været finansieret af Silkeborg Kommune, men det har ikke været muligt at fortsætte den finansieringsmodel. I Silkeborg Kommune er der dog ingen tvivl om, at det er en god investering at have en dedikeret voksen, der kan være med til at sikre et stærkt samarbejde på tværs af de arenaer, der udgør de unges liv. Derfor arbejdes der nu på forskellige forankringsmodeller, som fx muligheden for at forankre fritidsudvikleren hos lokalrådet eller i lokale foreninger. Der arbejdes også med muligheden for at lægge fritidsudviklertjansen over på frivillige hænder.