xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Case: Integrer Fælles om ungelivet i eksisterende organiseringer

I 2016 vedtog Gentofte Kommune en ungepolitik, der sætter en retning for arbejdet med gode ungeliv. Det var den ramme, Fælles om ungelivet blev født ind i i Gentofte – og det har understøttet det tværfaglige samarbejde fra programmets start.

Allerede i 2016 vedtog en enig kommunalbestyrelse en ambitiøs ungepolitik – EN UNG POLITIK - i Gentofte Kommune. Det betød, at der allerede var en veletableret kommunal organisering omkring arbejdet med gode ungeliv, da Gentofte Kommune kom med i Fælles om ungelivet i 2020. Dette imødekom nogle af de udfordringer, der ellers typisk kan være, når nye tiltag skal indarbejdes i den kommunale praksis. Programledelsen for en UNG POLITIK udgjorde i starten styregruppen for Fælles om ungelivet, men på et tidspunkt valgte man at lave en mere agil organisering omkring programmet, hvor færre fagchefer blev involveret.

Programledelsen for EN UNG POLITIK har i dag stadig det overordnede ansvar for Fælles om ungelivet, men der er nu nedsat en styregruppe for programmet, som består af de fagchefer, hvis områder er mest involveret i Fælles om ungelivet. Derudover er der nedsat en koordineringsgruppe bestående af forskellige relevante fagligheder, der sikrer videndeling på praksisniveau. Den lokale programleder for Fælles om ungelivet understøtter styregruppen og har et tæt samarbejde med koordineringsgruppen.

Det, at Fælles om ungelivet i Gentofte Kommune fra starten blev en del af en velfungerende organisering og havde en bred politisk opbakning, har betydet, at programmet hurtigt gik fra at være et nyt tiltag til at være retningssættende for det tværfaglige samarbejde omkring ungelivet i Gentofte Kommune.