xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Case: Tænk både kommercielle og foreningsbårne ungetilbud ind

I Odder er et innovativt samarbejde mellem foreningslivet og det lokale fitnesscenter blevet en vigtig del af strategien omkring rekruttering og fastholdelse af unge for både kommercielle og foreningsbårne idrætstilbud.

Fælles om ungelivet Odder har fokus på at sikre, at de organiserede idrætsaktiviteter for børn og unge bliver ved med at være attraktive for målgruppen. Derfor har man valgt at understøtte et innovativt samarbejde mellem de lokale idrætsforeninger og det lokale fitnesscenter.

Tiltaget går konkret ud på, at Odder Fitness har tilbudt ungdomshold i idrætsforeningerne gratis adgang til fitnesscentret sammen med deres træner til en holdtræning tilrettelagt af en fitnessinstruktør to gange om ugen. Det eneste krav er, at minimum 10 forældre til de unge foreningsmedlemmer er betalende medlemmer af fitnesscentret. Initiativet aktiverer på den måde flere vigtige beskyttende faktorer i relation til unges brug af rusmidler: De unge fastholdes i organiserede idrætsaktiviteter, de bruger tid sammen med nærværende voksne, og de er en del af forpligtende og sunde fællesskaber med jævnaldrende.

Fælles om ungelivet Odder spiller i dag primært en understøttende rolle i samarbejdet mellem de lokale idrætsforeninger og det lokale fitnesscenter. Samarbejdsrelationen opstod som følge af arbejdet i Fælles om ungelivet Odder med at formidle data om ungelivet i Odder til alle aktører, der er i berøring med de unge. Det har på flere måder initieret et stærkt samarbejde på tværs af de arenaer, der udgør de unges liv – samarbejdet mellem fitness og foreninger er blot ét eksempel.