xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Case: Forstå datagrundlaget, inden I formidler det

Data er data, men det er ikke ligegyldigt, hvordan man formidler den. Det er erfaringen fra Sorø Kommune, der gennem pilotfasen i Fælles om ungelivet er gået fra at være novice til ekspert i dataformidling til forældre.

Da Sorø Kommune kom med i Fælles om ungelivet, havde man kun sparsomme erfaringer med at indsamle data om ungelivet og slet ingen erfaringer med at formidle selvsamme data til forældrene. Men med kommunens deltagelse i Fælles om ungelivet er der nu udviklet en praksis, der understøtter det vigtige samarbejde med forældrene. Men vejen dertil har ikke været uden sværdslag.

Første gang programlederen for Fælles om ungelivet i Sorø Kommune skulle formidle lokale data til forældremøder på kommunens skoler, havde hun ingen erfaring med dataformidling. Hun havde, efter eget udsagn, lidt naivt taget imod BørnUngeliv-rapporten og ukritisk lavet en række slides med tal. Forældrene reagerede med en lang række kritiske spørgsmål, som programlederen ikke kunne svare på.

Den oplevelse fik programlederen til at tilgå opgaven med et andet mindset året efter – både i forhold til forberedelse, målgruppeforståelse og formidlingsform. Målet var at udvikle en strategi for, hvordan hun kunne formidle tal – også de svære – på en god måde, og hvordan hun samtidig kunne motivere forældrene til at gå konstruktivt ind i at skabe løsninger på lokale udfordringer. Resultatet blev en form, der fokuserer langt mere på tendenser end tal, og hvor sammenligningsgrundlaget er nationale tal og skolens egen udvikling over tid. Når det giver mening at bruge specifikke tal, præsenterer programlederen dem i dag altid med blik for nuancer og kontekst. På den måde sikres en mere dybdegående forståelse af informationen.