xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Case: Hav fokus på den strukturelle forebyggelse

Fælles om ungelivet Odder har gennem pilotfasen arbejdet med en række strukturelle forebyggelsestiltag målrettet de arenaer, der udgør de unges liv.

Styregruppen for Fælles om ungelivet Odder har udarbejdet fem specifikke forslag til, hvordan man kan arbejde med strukturel rusmiddelforebyggelse i Odder Kommune. Tilgangen er at integrere forebyggelsestiltagene i de miljøer, hvor unge færdes, som fx foreninger, nattelivet, kommunale institutioner og ungdomsuddannelser. De fem strukturelle forebyggelsestiltag, der arbejdes med, er:

Indsatser målrettet symbolske begivenheder: Der er iværksat en forandringsproces for at reducere eller helt fjerne unges alkoholforbrug til symbolske og traditionsbundne begivenheder som fx sidste skoledag, ungdomsskolefester og gymnasiefester.

Kobling mellem alkoholpolitik og kommunal støtte: Fælles om ungelivet Odder har deltaget i en national arbejdsgruppe med det formål at undersøge, om der kan stilles krav om, at alle foreninger, der får kommunal støtte, skal have en alkohol-/rusmiddelpolitik som betingelse for at få støtten.

Implementering af alkohol- og nikotinfrie miljøer i idrætsanlæg og foreninger: Odder Kommune har nedsat en projektgruppe, der arbejder for at skabe nikotin- og alkoholfrie rammer for børn og unge i foreningslivet.

Fælles kommunal alkoholstrategi: I Odder Kommune pågår et arbejde med at opdatere og udvikle retningslinjer for alkoholindtag i kommunen som organisation.

Ansvarlig udskænkning: Fælles om ungelivet Odder har taget en dialog med bevillingsnævnet i Odder Kommune om nødvendigheden af at have en så restriktiv udskænkningspolitik som muligt inden for lovens rammer.