xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Spiseforstyrrelser og selvskade

Man skelner mellem forskellige former for spiseforstyrrelser, hvor anoreksi, bulimi og Binge Eating Disorder er de mest udbredte. Fælles for mennesker med disse former for spiseforstyrrelser er, at de typisk har et kompliceret forhold til mad, spisning, vægt og krop.

Anoreksi

Anorexia nervosa (nervøs spisevægring) er kendetegnet ved vægttab eller for børn og unge ved utilstrækkelig vægtøgning som følge af utilstrækkelig ernæring. Ofte vil mennesker med anoreksi prøve at kontrollere vægten ved at undgå madvarer, som vedkommende tror vil give anledning til vægtøgning, og ved intens eller tvangsmæssig motion, faste, opkastninger mm. De fleste, men ikke alle, vil have forstyrret kropsopfattelse og –fornemmelse med fedmefølelse og vægtangst. Vægt og krop kan være omdrejningspunkt for selvværdet og den daglige livsførelse.

Udgivelse

National klinisk retningslinje: Behandling af anorexia nervosa (2016/2019)

 

Bulimi

Bulimia nervosa (nervøs overspisning) er kendetegnet ved at vedkommende har episoder med overspisning, hvor store mængder mad spises i en afgrænset periode, samtidig med at vedkommende har en følelse af ikke at kunne kontrollere sin spisning. For at undgå vægtøgning som følge af overspisningerne vil vedkommende kompensere efterfølgende for kalorieindtaget med opkastning eller andre former for bevidst vægtregulering.

Mennesker med bulimi har, ligesom mennesker med anoreksi, typisk en ekstrem optagethed af vægt og figur med forstyrret kropsopfattelse, fedmefølelse og en selvopfattelse styret af den enkeltes tanker og følelser ift. vægt og figur.

 

Udgivelse

National klinisk retningslinje: Behandling af moderat og svær bulimi (2015/2018)

 

Binge Eating Disorder (BED)

Binge Eating Disorder (BED) karakteriseres ved gentagne episoder med tvangsmæssige overspisninger (binges) uden opkastninger eller andre former for umiddelbar kompensatorisk adfærd. Episoderne opleves som et kontroltab og er ofte efterfulgt af fysisk eller psykisk ubehag.

Selvom ikke alle med BED er overvægtige, er BED hyppigt relateret til højt BMI. BED er ofte forbundet med lavt selvværd og andre psykiske lidelser, især, depression og angst. Mennesker med BED lever ofte i mange år med sygdommen, før de søger behandling

Udgivelse

Behandling af Binge Eating Disorder (BED) – sammenfatning af resultater fra to satspuljeprojekter (2016)

Pulje

Udvidelse af kapaciteten til behandling af patienter med BED (juni 2022 - december 2023)

 

Puljer om spiseforstyrrelser og selvskade

2022-2024

Spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om tidlig opsporing (marts 2022 - december 2024)

Spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om kapacitetsudvidelse (marts 2022 - december 2024)

2018-2021

Spise­forstyrrelser og selvskade: delpulje om afprøvning af vurderings­redskaber (september 2018 - december 2021)

Spise­forstyrrelser og selvskade: delpulje om kapacitets­udvidelse (juni 2018 - december 2021)

Evaluering af puljerne

Afsluttende evaluering: Evaluering af styrket indsats til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (2022)

Erfarings­opsamling om gode metoder og viden om indsatser målrettet mennesker med selvskadende adfærd (2019)

 

Udgivelser om spiseforstyrrelser og selvskade

Evaluering af puljer

Evaluering af styrket indsats til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (2022)

Erfarings­opsamling om gode metoder og viden om indsatser målrettet mennesker med selvskadende adfærd (2019)

National evaluering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser (2021)

Forløbsprogram

Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse (2017)

Øvrige

Spiseforstyrrelser – anbefalinger for organisation og behandling (2005)

 

Læs mere om spiseforstyrrelser og selvskade

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Opdateret 13 JAN 2023