xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

National klinisk retningslinje: Forbedret brug af blod

Sundhedsstyrelsen udgiver nu en ny national klinisk retningslinje om blodtransfusioner. Anbefalingerne i retningslinjen lægger op til, at sygehusene i forhold til en lang række patienter skal være mere tilbageholdende med at give blodtransfusioner.

19 JUN 2014

Sundhedsstyrelsen udgiver nu en ny national klinisk retningslinje om blodtransfusioner. Anbefalingerne i retningslinjen lægger op til, at sygehusene i forhold til en lang række patienter skal være mere tilbageholdende med at give blodtransfusioner.

Baggrunden for den nationale kliniske retningslinje er en systematisk gennemgang af litteraturen på området, og en sammenligning af det videnskabelige belæg for en mere restriktiv tilgang mod en liberal brug af blod for en række patientgrupper. 

Anbefalingerne er, at sygehusene er mere tilbageholdende med at udføre blodtransfusioner, da der er videnskabeligt belæg for, at mindre brug af blod fører til et fald i dødeligheden og mindsker antallet af komplikationer til blodtransfusion. Blodtransfusion anses dog generelt for at være en sikker behandling.

Anbefalingen om at bruge mindre blod gælder dog ikke alle patientgrupper. Patienter med blodmangel, hvor der samtidig er mistanke om en blodprop i hjertet, og patienter med ondartede sygdomme i blodet er ikke omfattet af den mere restriktive tilgang til blodtransfusion. For disse patientgrupper er der ikke entydigt videnskabeligt belæg for den restriktive tilgang, og derfor anbefales der en liberal tilgang.

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig primært mod sundhedspersoner, der enten ordinerer eller koordinerer indsatsen omkring blodtransfusioner samt planlæggere og beslutningstagere i regionerne. De nationale kliniske retningslinjer skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Danmark har historisk haft et højt forbrug af blodprodukter per indbygger. Trods et fald gennem de senere år ligger forbruget stadig væsentligt højere end i lande, vi normalt sammenligner os med.