xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brugen af bæltefikseringer falder

Brugen af bæltefikseringer i psykiatrien er fortsat faldende. Sundhedsstyrelsen finder udviklingen tilfredsstillende.

10 SEP 2015

Brugen af bæltefikseringer i psykiatrien er fortsat faldende. Sundhedsstyrelsen finder udviklingen tilfredsstillende.

Ny statusopgørelse for 1. halvår 2015 viser, at brugen af bæltefikseringer stadigt er faldende på nationalt niveau, og der ses en tendens til, at de længerevarende bæltefikseringer også falder.

Sundhedsstyrelsen finder udviklingen tilfredsstillende

Den nye opgørelse over brugen af tvang i psykiatrien for 1. halvår 2015 viser, at der nationalt har været et fald i anvendelsen af bæltefikseringer og remme siden 1. halvår 2014. Sundhedsstyrelsen er tilfreds med den foreløbige udvikling og bemærker, at der nationalt ses en tendens til, at antallet af mellemlange og lange bæltefikseringer også falder.

Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der stadig er udfordringer på visse områder i regionerne, og følger derfor området tæt. Årsopgørelsen for 2015 vil vise regionernes udvikling henimod de nationale mål, der er sat, om at halvere brugen af tvang i psykiatrien.

Partnerskaber om at halvere brugen af tvang i psykiatrien

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner indgik den 12. juni 2014 en aftale med det fælles mål at halvere brugen af bæltefikseringer og reducere alle former for tvang i psykiatrien frem mod 2020.

Da hver region har forskellige udgangspunkter for niveauet af tvang, befolkningsstørrelse, patientsammensætning mv., har hver region i selvstændige partnerskabsaftaler beskrevet, hvad de hver især vil gøre for at nå målet om en halvering af brugen af bæltefikseringer og en reduktion i alle former for tvang i psykiatrien frem mod 2020.

Løbende opfølgning på initiativer for at reducere tvang

Sundhedsstyrelsens Task Force for Psykiatri vil løbende gennemgå de halvårlige opgørelser over brugen af tvang i psykiatrien. Task Force for Psykiatriområdet består af overordnede ledelsesrepræsentanter på tværs af psykiatriområdet og har til formål at følge udviklingen på området, dele viden og drøfte de initiativer, der kan tages i brug for at nedbringe tvang i psykiatrien.

Links

Monitorering af tvang i psykiatrien – 1. halvår 2015 (pdf)

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien (pdf)

Bilag 2. Oversigt over tvangsformer (pdf)

Bilag 3. Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien (pdf)

Bilag 4. Baggrundstabeller til monitoreringen af tvang i psykiatrien (pdf)