xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Inspirationsmateriale om forsøg med selvvisitation i ældreplejen

Som en del af initiativet Forsøg med selvvisitation i ældreplejen har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale med forslag til fokusområder, der kan indgå i arbejdet med selvvisitation.

07 JUN 2022

Materialet er baseret på erfaringer og viden fra igangværende samt tidligere projekter i Sundhedsstyrelsen, herunder puljer om Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen samt Faste teams i ældreplejen. Samtidig indgår interviews med videnspersoner, der dækker forskellige perspektiver på selvvisitation. Derudover er der lavet en vidensafdækning af relevant litteratur på området.

”Initiativet handler om at få borgerens stemme mere frem i forhold til visitationen af hjælp og den daglige tilrettelæggelse af hjælpen. Intentionen er, at hjælpen skal tilrettelægges ud fra, hvad der passer i borgerens liv og tage højde for de ændringer i behov og ønsker, der kan være fra dag til dag. Det håber vi, at man kan finde inspiration til i vores nye materiale”,’ siger sektionsleder Helle Stentoft Dalum.

Inspirationsmaterialet kan med fordel bruges i forbindelse med puljen til forsøg med selvvisitation i ældreplejen, som administreres af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og udmøntes 2022. 

Læs inspirationsmaterialet her 

Gå til ansøgningspuljen her

Hent inspiration til:

  • Aktiv borgerinddragelse ved visitationssamtalen
  • Inddragelse af pårørende som en aktiv medspiller
  • Højere grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af hjælpen
  • Inddragelse af medarbejderne i de løbende justeringer af hjælpen