×

Radon

Opdateret 12. januar 2016

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, og er kilden til cirka halvdelen af den samlede bestråling af den danske befolkning. 

 Bestråling af den danske befolkning

FAQ om radon (12. januar 2016)

Radon (radon-222) er en naturligt forekommende radioaktiv luftart. Radon er farveløs og kan ikke lugtes. Radon dannes ved henfald af radium (radium-226), som findes overalt i jorden. Både radon og radium er dele af den radioaktive henfaldskæde, som begynder med uran (uran-238). Radon har en halveringstid på 3,82 dage og omdannes selv til nye kortlivede radioaktive stoffer - ”radondøtre” (polonium-218, bly-214, bismuth-214 og polonium-214).

Ved henfaldet eller omdannelsen udsender radon og flere af radondøtrene meget kortrækkende alfastråling, som kan beskadige levende celler ved tilstrækkelig tæt kontakt.

Radon selv er en ædelgas. Radon indgår derfor ikke i kemiske forbindelser men kan i stedet frigøres til luften fra det materiale, hvori radon dannes. Radondøtrene derimod er kemisk aktive og bindes let til partikler i luften og til overflader, fx til lungevævet ved indånding.

Indholdet (koncentrationen) af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). Hvis indholdet (dvs. koncentrationen) af radon i boligen fx er 10 Bq/m³ betyder det, at der i hver kubikmeter af indendørsluften hvert sekund udsendes radioaktiv stråling fra 10 radonatomer.

Læs mere om radon

Landsomfattende undersøgelse 2001

Nordiske anbefalinger 2009

Radonguide til boligejerne