xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Maksimale ventetider for kræft- og hjerteområdet

Som patient med kræftsygdom og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom har du ret til, at udredning og behandling igangsættes inden for en bestemt tidsperiode jævnfør reglerne om maksimale ventetider.

Der gælder særlige regler for, hvor længe du må vente på udredning og behandling ved (mistanke om) kræft og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom. Disse regler kaldes maksimale ventetider og er en patientrettighed.

De maksimale ventetider beskriver en pligt for regionen, og i sidste ende Sundhedsstyrelsen, til at afsøge alle udrednings- eller behandlingstilbud i ind- og udland for at sikre, at patienter i videst muligt omfang modtager udredning og behandling inden for de maksimale ventetider.

Det er den enkelte region, som er ansvarlig for at tilbyde patienter med bopæl i regionen udredning og behandling inden for de fastsatte maksimale ventetider, enten i regionen selv, en anden region, på et privat sygehus eller et sygehus i udlandet.

Hvis det ikke er muligt for bopælsregionen at tilbyde udredning eller behandling inden for de maksimale ventetider, er regionen forpligtet til at henvende sig til Sundhedsstyrelsen, hvis patienten ønsker det. Sundhedsstyrelsen skal så forsøge at finde et tilbud i ind- eller udland indenfor de maksimale ventetider.

Reglerne om maksimale ventetider gælder ikke, hvis lægen af faglige årsager vurderer, at det ikke er muligt at undersøge eller behandle dig inden for tidsfristerne. Det kan fx være, hvis du skal have lavet en undersøgelse, der først kan sættes i gang, når lægen har resultatet fra en tidligere undersøgelse, eller hvis du fejler andre sygdomme, som skal stabiliseres, før du kan behandles.

Hvis du afviser et tilbud om udredning eller behandling, som ligger inden for de maksimale ventetider, har du ikke ret til at få et nyt udrednings-eller behandlingstilbud inden for de maksimale ventetider. Bopælsregionen skal dog tilbyde dig udredning eller behandling hurtigst muligt derefter.

Hvis reglerne om de maksimale ventetider overtrædes

Hvis du i dit behandlingsforløb oplever at vente længere, end de maksimale ventetider foreskriver, har du flere muligheder. Du kan:

  • kontakte den afdeling du er henvist til
  • kontakte patientvejlederen på det sygehus, du skal udredes eller behandles på. Patientvejlederen kan hjælpe dig med en afklaring af, om reglerne er overtrådt.
  • kontakte din egen læge, som også har mulighed for at tage kontakt til den afdeling, du er henvist til.

Hos patientvejlederne i Patientkontorerne kan du generelt få information, rådgivning og vejledning om dine rettigheder som patient i sundhedsvæsenet.

Patientkontorerne i regionerne har til opgave at informere, vejlede og rådgive patienter om patienters rettigheder, herunder om adgangen til behandling, frit og udvidet sygehusvalg, ventetider m.v. og om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Læs mere om patientvejledning på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside

Om maksimale ventetider

Bekendtgørelse om maksimale ventetider beskriver retten til, at udrednings- eller behandlingsforløb igangsættes inden for en bestemt tidsperiode. De maksimale ventetider ved kræftsygdom fremgår af §2 i bekendtgørelsen. Maksimale ventetider ved visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom fremgår af §3 i samme bekendtgørelse. 

Reglerne om de maksimale ventetider uddybes i Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme.

Forventede ventetider på udvalgte behandlinger og operationer (eSundhed)

Opdateret 27 MAR 2023