xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Maksimale ventetider for kræft- og hjerteområdet

Som patient med kræftsygdom og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom har du ret til, at udredning og behandling igangsættes inden for en bestemt tidsperiode jf. reglerne om maksimale ventetider.

Der gælder særlige regler for, hvor længe du må vente på udredning og behandling ved (mistanke om) kræft og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom. Disse regler kaldes maksimale ventetider og er en patientrettighed. De maksimale ventetider beskriver en pligt for regionen, og i sidste ende Sundhedsstyrelsen, til at afsøge alle udrednings- eller behandlingstilbud i ind- og udland for at sikre, at patienter i videst muligt omfang modtager udredning og behandling inden for de maksimale ventetider.

Det er den enkelte region, som er ansvarlig for at tilbyde patienter med bopæl i regionen udredning og behandling inden for de fastsatte maksimale ventetider, enten i regionen selv, en anden region, på et privat sygehus eller et sygehus i udlandet.

Hvis det ikke er muligt for bopælsregionen at tilbyde udredning eller behandling inden for de maksimale ventetider, er regionen forpligtet til at henvende sig til Sundhedsstyrelsen, hvis patienten ønsker det. Sundhedsstyrelsen skal så forsøge at finde et tilbud i ind- eller udland indenfor de maksimale ventetider.

Reglerne om maksimale ventetider gælder ikke, hvis lægen af faglige årsager vurderer, at det ikke er muligt at undersøge eller behandle dig inden for tidsfristerne. Det kan fx være, hvis du skal have lavet en undersøgelse, der først kan sættes i gang, når lægen har resultatet fra en tidligere undersøgelse, eller hvis du fejler andre sygdomme, som skal stabiliseres, før du kan behandles.

Hvis du afviser et tilbud om udredning eller behandling, som ligger inden for de maksimale ventetider, har du ikke ret til at få et nyt udrednings-eller behandlingstilbud inden for de maksimale ventetider. Bopælsregionen skal dog tilbyde dig udredning eller behandling hurtigst muligt derefter.

 

 

 

 

Forventede ventetider på udvalgte behandlinger og operationer (eSundhed)

Om maksimale ventetider

Se Bekendtgørelse om maksimale ventetider, som beskriver din ret til, at dit behandlingsforløb igangsættes inden for en bestemt tidsperiode. Her kan du også se de forskellige frister for ventetid.

Se desuden Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Opdateret 17 AUG 2022