xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mental sundhed blandt voksne danskere - Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Rapporten 'Mental sundhed blandt voksne danskere' er en tværsnitsundersøgelse af voksne danskeres mentale sundhed.

11 FEB 2010

Sundhedsstyrelsen har taget initiativ til at få udarbejdet rapporten for at etablere et epidemiologisk udgangspunkt for det videre arbejde. Et sådant udgangspunkt er en af forudsætningerne for at kunne prioritere målgrupper og indsatser samt fremtidig forskning på området. Det kan samtidig danne grundlag for bedre dokumentation og evaluering af indsatser til fremme af mental sundhed.

Målet har desuden været at udvikle et instrument, som fremover kan bruges til monitorering af mental sundhed i befolkningen og dermed give mulighed for at følge udviklingen i danskernes mentale sundhedstilstand. 

Mental sundhed blandt voksne danskere