xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati)

Den nationale kliniske retningslinjer for nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati) forholder sig til ikke-kirurgiske behandlingsmuligheder.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 21 MAJ 2015

Den nationale kliniske retningslinjer for nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati) forholder sig til ikke-kirurgiske behandlingsmuligheder. Det anbefales bl.a. at informere patienter med nyopstået cervikal radikulopati om sygdommens karakter, det forventede, godartede forløb og smertemekanismer, samt at give individuel vejledning i hensigtsmæssig adfærd og smertehåndtering. Derudover anbefales det at vejlede patienterne til at være fysisk aktive og opretholde generel træning.

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer i den ikke-kirurgiske behandling, og retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer og behandlingsvejledninger på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for de ikke-kirurgiske behandlinger.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er genvurderet i 2018

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2018.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken (cervikal radikulopati) (pdf)

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken (cervikal radikulopati) (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

GRADE evidensprofiler (pdf)

GRADE PICO 2 (pdf)

GRADE PICO 4 (pdf)

GRADE PICO 9 (pdf)

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 2 (all outcomes, RevMan5)

PICO 2 (final, RevMan5)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 9 (all outcomes, RevMan5)

PICO 9 (final, RevMan5)

Forest plot (ledmobilisering smertefunktion)

Forest plot (motorisk kontrol, øvelser, funktion)

Forest plot (motorisk kontrol, øvelser, smerte)

Forest plot (traktion, funktion)

Forest plot (traktion, smerte)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokoller (opdateret 2018)

Søgeprotokoller for guidelines

Søgeprotokoller for primær litteratur

Søgeprotokoller for sekundær litteratur

Flowcharts I

Flowcharts II