xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Rapporten omhandler kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

03 NOV 2017

Akutfunktionen er er en del af den kommunale hjemmesygepleje, og kvalitetsstandarderne skal understøtte kvaliteten i de indsatser, der leveres af akutfunktionen. Kvalitetsstandarderne omfatter derfor krav til indholdet i og tilrettelæggelsen af de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

I kvalitetsstandarderne indgår også anbefalinger, der omhandler samarbejdet med øvrige aktører, herunder særligt samarbejde med læger, som er en afgørende forudsætning for patientsikkerheden og kvaliteten i den kommunale akutfunktion.

Formålet med kvalitetsstandarderne er:

  • at understøtte en ensartet og høj kvalitet i de kommunale akut funktioner på tværs af landet
  • at understøtte kommunens samarbejde med sygehuse og almen praksis, som vil kunne henvise patienter til kommunale akutfunktioner af en kendt kvalitet og med et kendt indhold og kompetenceniveau.

Kvalitetsstandarderne tager afsæt i og erstatter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje fra 2014. 

De omfatter krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, samt anbefalinger til samarbejdet med almen praksis og sygehuse.

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af flere henvendelser valgt at fjerne kravet om, at akutfunktionen skal have hjertestarter som tilgængeligt udstyr. Desuden er det i udstyrslisten specificeret, at der skal være en Rubens ballon, ”eller tilsvarende”.