xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Planlægning af sundhedsberedskabet. Vejledning til regioner og kommuner

Sundhedsstyrelsens vejledning om planlægning af sundhedsberedskab med tilhørende bilag skal understøtte og kvalitetssikre den sundhedsberedskabsplanlægning, der foregår i landets regioner og kommuner.

09 JAN 2017

Planlægning af sundhedsberedskabet. Vejledning til regioner og kommuner

Bilag

I bilagssamlingen er der indsat flere nye skabeloner til fx lokal risikovurdering, dagsordener i krisestyringsorganisationen, organisationens situationsbillede, debriefing efter øvelser eller hændelser og evakueringsplan for sygehuse. Skabelonerne er hjælperedskaber til hensigtsmæssig planlægning af disse opgaver. 

Word-udgave af skabeloner fra Bilag

Udvalgte skabeloner fra 'Bilag til Planlægning af sundhedsberedskab. Vejledning til kommuner og regioner' er her tilgængelige i word-udgave, fx skabelon til sundhedsberedskabsplaner til hjælp for regioner og kommuners planlægning:

Om vejledningen

Vejledningen er udarbejdet i medfør af bekendtgørelse nr 971 af 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet

Vejledningen er primært en hjælp til, hvordan regioner og kommuner skal planlægge deres sundhedsberedskab, og den kommer blandt andet omkring krisestyring og strategisk ledelse.

Vejledningen følger Beredskabsstyrelsens koncept for Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning og indeholder derfor også information om planlægningsgrundlag, uddannelsesaktivitet, øvelser og evaluering. Derudover beskriver vejledningen planlægning af konkrete indsatser fx smitsomme sygdomme, psykosocial indsats, lægemiddelberedskabet mv.

Området for psykosocial indsats ved beredskabshændelser er uddybet og præciseret jævnfør rapporten Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser fra 2014.

Genopretning er beskrevet som en ny kerneopgave i krisestyringen (kapitel 7 og bilag 1) jævnfør Beredskabsstyrelsens koncept for helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Genopretning handler om, hvordan man hurtig kan vende tilbage til normal drift.