xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fysisk aktivitet hos ældre

Hvis man vil bevare sit gode helbred og sin evne til at klare hverdagen langt op i årene, er fysisk aktivitet helt centralt. Mange ældre mennesker bevæger sig dog for lidt. Sundhedsstyrelsen har indsamlet viden og praksiserfaringer, der kan støtte kommunernes arbejde med fysisk aktivitet til ældre.

Ældre mennesker har større risiko end andre for at miste deres funktionsevne og ikke længere kunne klare hverdagen selv. Derfor er det særlig vigtigt for ældre at vedligeholde kroppens bevægelighed, kondition og balanceevne og så vidt muligt bevare kroppens muskel- og knoglestyrke.

En fysisk aktiv hverdag styrker livskvaliteten og det fysiske helbred, mens en fysisk inaktiv hverdag er medvirkende til højere sygelighed og dødelighed og en øget risiko for nedsættelse af funktionsevnen. Kommunernes indsatser Kommunernes hovedfokus bør rettes mod de ældre, der ikke efterlever anbefalingen om 30 minutters daglig fysisk aktivitet.

Ældre mennesker er forskellige, når det gælder fx alder, socioøkonomisk status, kultur, sygdom og funktionsniveau. Det er derfor vigtigt, at kommunerne tilbyder forskellige former for fysisk aktivitet, der tager hensyn til den enkeltes evner, ønsker og evt. helbredsproblemer.

Fysisk aktivitet kan både være selvorganiserede aktiviteter i hverdagen og mere struktureret og organiseret træning – enten i kommunalt regi eller i de frivillige foreninger og oplysningsforbund. Det er også vigtigt at benytte forskellige strategier til at rekruttere de ældre til fysisk aktivitet.

Konkrete aktiviteter kan fx være:

  • Aktiviteter i nærmiljøet, fx gruppebaserede gangprogrammer
  • En frivillig motionsven, der kommer hjem til borgeren og træner sammen med vedkommende
  • Individuelt tilpasset styrketræningsforløb til ældre, der vurderes at have særlig gavn af en forebyggende indsats til styrkelse af muskulatur og balanceevne


Anbefalinger om fysisk aktivitet fra forebyggelsespakken om fysisk aktivitet målrettet ældre:

  • Let adgang til udearealer, der indbyder til fysisk aktivitet
  • Fysiske rammer, der inspirerer til fysisk aktivitet ved ældreboliger og plejecentre
  • Tilbud til fysisk inaktive børn, unge, voksne og ældre
  • Tilbud til borgere med særlige behov
  • Forebyggende hjemmebesøg til ældre
  • Opsporing af ældre med nedsat fysisk funktionsevne og/eller lavt fysisk aktivitetsniveau
Opdateret 29 APR 2019