xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Partnerskab om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet

Overgangen fra arbejdsmarked til pension betyder for mange mennesker, at hverdagen ændrer sig markant. Med satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 blev der afsat i alt 5,5 mio. kr. til etablering af et partnerskab om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet.

Partnerskabet, har bestået af kommuner, foreninger, forskere, og pensionsselskaber, og har haft til formål at afdække behov og indsatser, indsamle gode eksempler, udbrede initiativer og god praksis og komme med anbefalinger til yderligere initiativer. Partnerskabets arbejde blev afsluttet i december 2022.

 

Mere information om partnerskabet

Møder og afrapportering i partnerskabet

Partnerskabet har afholdt halvårlige temamøder og har været sekretariatsbetjent af Sundhedsstyrelsens Enhed for ældre og demens.

I forbindelse med partnerskabets afslutning den 31. december 2022, er der blevet udarbejdet en afrapportering af arbejdet i partnerskabet til partierne bag satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022.

Partnerskabets medlemmer

 • Aske Juul Lassen, Ph.d. i etnologi og aldringsforskning
 • Birgitte Nymark, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Ejner K. Holst, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Jens Kristian Kimper, PFA Pension
 • Karen Marie Myrndorff, KL
 • Karen Skytte, Akademikerne
 • Karen Stæhr, tidl. sektorformand i FOA og medlem af Etisk Råd
 • Katrine Lester, Danske Seniorer
 • Lise Sørensen, Danske Ældreråd
 • Mette Bo Christensen, Vejle kommune
 • Palle Smed, Faglige Seniorer
 • Susanne Brøchner Væring, Aarhus Kommune
 • Sys Skive, Vordingborg Kommune
 • Thomas Holberg, Ældre Sagen 
 • Thomas Söderqvist, videnskabshistoriker
 
Opdateret 25 JAN 2023