xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Relationer, fællesskaber og stress i forhold til digital mediebrug hos børn og unge

Hvilken betydning har børn og unges brug af digitale medier for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt børn og unge?

Der er udført litteraturstudier inden for temaet sociale relationer, fællesskaber og stress forhold til 0-15-årige og 16-24-årige med fokus på, hvilken betydning digital mediebrug har.

Der er desuden udarbejdet et litteraturstudie af digitalt mediebrugs betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt unge.

0-15 år

Digital mediebrugs betydning for sociale relationer, fælles­skaber og stress blandt børn og unge: 0-15 år (september 2020)

Rapporten vurderer digitale enheders betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress i aldersgrupperne:

  • 0-5 år
  • 6-12 år
  • 13-15 år.

Sociale relationer og fællesskaber

Inden for sociale relationer og fællesskaber er analysen bygget op med fokus på digitalt mediebrug i forhold til 

  • familie og nære relationer
  • venner og socialt netværk
  • konflikt og mobning.

Stress

Inden for stress er analysen bygget op med fokus på digitalt mediebrug i forhold til:

  • Potentielle stressorer
  • Selvoplevet stress
  • Stresssymptomer.

 

Studiet er gennemført for Sundhedsstyrelsen af en projektgruppe ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

 

16-24 år

Digitalt mediebrugs betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt unge

Rapporten bygger på en systematisk gennemgang af videnskabelig litteratur om digitalt mediebrugs betydning for unges sociale relationer, fællesskaber og stress.

Studierne er gennemført for Sundhedsstyrelsen af en projektgruppe ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

 

Sociale relationer, fællesskaber og stress

Digitalt medieforbrug blandt unge

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har for Sundhedsstyrelsen udarbejdet et litteraturreview over digitalt mediebrugs betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt unge.

Opdateret 08 FEB 2023