xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Relationer og fællesskaber i forhold til digital mediebrug hos børn og unge

Hvilken betydning har børn og unges brug af digitale medier for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt børn og unge?

Der er udført et litteraturstudie inden for temaet sociale relationer, fællesskaber og stress forhold til 0-15-årige med fokus på, hvilken betydning digital mediebrug har. Undersøgelsen vil blive suppleret i forhold til gruppen af 16-24-årige.

Studierne gennemføres for Sundhedsstyrelsen af en projektgruppe ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

 

0-15 år

Digital mediebrugs betydning for sociale relationer, fælles­skaber og stress blandt børn og unge: 0-15 år (september 2020)

Rapporten vurderer digitale enheders betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress i aldersgrupperne:

  • 0-5 år
  • 6-12 år
  • 13-15 år.

Sociale relationer og fællesskaber

Inden for sociale relationer og fællesskaber er analysen bygget op med fokus på digitalt mediebrug i forhold til 

  • familie og nære relationer
  • venner og socialt netværk
  • konflikt og mobning.

Stress

Inden for stress er analysen bygget op med fokus på digitalt mediebrug i forhold til:

  • Potentielle stressorer
  • Selvoplevet stress
  • Stresssymptomer.

 

16-24 år

Endnu ikke udgivet
Opdateret 03 JAN 2023