xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om afhængighedsskabende lægemidler

Vejledningen beskriver de rammer, som gælder, når en læge eller tandlæge ordinerer afhængighedsskabende lægemidler.

Hovedprincipperne er, at der skal være en regelmæssig, personlig kontakt mellem patienten og lægen, hvor fordele og ulemper ved behandlingen drøftes. Det vil typisk være ved behov for receptfornyelse. Lægen bør altid overveje, om patienten kan hjælpes bedre med andre behandlinger end lægemidler eller med medicin, som ikke er afhængighedsskabende.

Det er også vigtigt, at der foreligger en behandlingsplan ved behandlinger ud over helt akutte eller enkeltstående ordinationer. Endelig skal lægen generelt have opmærksomhed på, hvor lang tid, den enkelte patient bør behandles med afhængighedsskabende lægemidler.

Vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler - retsinformation

Opdateret 20 JUN 2019