xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi giver opdateret og praksisrelevant viden om terapeutiske områder med relevans for læger i almen praksis.

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi udsendes sammen med Ugeskrift for Læger. 

Artiklerne skrives i samarbejde med specialister og er baseret på den bedste tilgængelige evidens. Indsatser for Rationel Farmakoterapi varetager redaktionen af månedsbladet i samarbejde med en redaktionskomité.

Artiklerne i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet. Artiklerne i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi opdateres ikke efter udgivelsen.

Se alle månedsblade

Opdateret 28 MAR 2019