xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kontrol af miljødosimetre

Ved kontrol af et instrument vurderes det, om instrumentets visning ligger inden for det forventede interval i forhold til værdien bestemt af laboratoriet.

Aftale om kontrol

Ved akkrediterede ydelser skal en blanket udfyldes og indsendes på forhånd.

Henvendelse angående kontrol kan ske enten telefonisk på tlf. 44 54 34 74 eller ved henvendelse via mail til sdl@sis.dk. I begge tilfælde skal der indsendes en skriftlig aftale om kontrol.

Blanket til aftale om kontrol

Blanketten printes, udfyldes, underskrives og sendes

indskannet via mail til: sdl@sis.dk    

Eller til:

Sundhedsstyrelsen
Strålebeskyttelse
Att.: SDL
Knapholm 7
DK 2730 Herlev

Opdateret 14 JAN 2020