xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kurser i Grundlæggende Strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsen afholder kursus i Grundlæggende Strålebeskyttelse. Herudover afholdes tilsvarende kurser af eksterne virksomheder.

Formålet med kurserne er at give et grundlæggende kendskab til ioniserende stråling. Dette er påkrævet for at blive registreret som strålebeskyttelseskoordinator for visse typer af brug:

  • Bek. nr. 670 (2019) bilag 7 for radioaktive stoffer
  • Bek. nr. 671 (2019) bilag 2 for strålingsgeneratorer

Alle kurser indeholder bl.a. information om lovgivning på området, dosisbegrebet, dosisovervågning samt praktisk strålebeskyttelse.

Kurser listet her lever op til Sundhedsstyrelsens krav til kursus i Grundlæggende Strålebeskyttelse.

 
Opdateret 15 MAJ 2023