xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opdatering af eksisterende anbefalinger

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at opdatere tidligere udgivne NKR. Opdateringen fokuserede på de NKR, hvor der var kommet ny viden, som forventes at kunne ændre på anbefalingerne i retningslinjen.

Sundhedsstyrelsen har i perioden 2012-2021 udarbejdet 65 NKR. I 12 retningslinjer blev der opdateret mindst én anbefaling. For i alt 33 af Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, blev det vurderet, at der ikke var behov for opdatering. De 33 retningslinjer er blevet genpubliceret i nye opdaterede versioner, hvor det i udgivelsen fremgår for hver enkelt anbefaling, at anbefalingen er blevet vurderet, og der ikke var behov for opdatering på pågældende tidspunkt.

Opdateret 18 OKT 2022