xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Arbejdsgruppe vedrørende organisering af behandlingen af børnekræft i Danmark

Hvert år diagnosticeres ca. 200 børn i Danmark i alderen 0-17 år med kræft. Der tale om mange forskellige sygdomme med en høj grad af kompleksitet. Sygdommene kræver forskellige typer af udredning og behandling, forløbene er forskellige, og prognose og mortalitet varierer mellem de forskellige kræfttyper.

Den forventede udvikling inden for området er, at det vil blive tiltagende komplekst og med yderligere individualiseret behandling. 

Behandlingen varetages i dag fire steder i landet, på Ålborg Universitetshospital, Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, og er reguleret af Sundhedsstyrelsens specialeplan. 

Sundhedsstyrelsen igangsatte i sommeren 2019 et arbejde med at se på den nuværende organisering og varetagelse af udredning og behandling af børn med kræft i Danmark, samt pege på tiltag, der fremadrettet kan sikre høj, og stigende, kvalitet på området.

Arbejdsgruppen har holdt pause siden oktober 2020 på grund af Covid-19 pandemien, men genoptager sit arbejde i foråret 2021. I den sammenhæng har Sundhedsstyrelsen revideret kommissoriet for arbejdsgruppen, så det fremgår tydeligt, at fokus ikke er på centralisering. Derimod er fokus på, hvordan kvalitet og samarbejde i børnekræftbehandlingen kan styrkes indenfor den eksisterende organisering med fire centre for børnekræft i Danmark.

Link til kommissorium 2019

Link til kommissorium 2021

 

 
Opdateret 18 FEB 2021