xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Bestyrelser på plejecentre

Holstebro Kommune

Innovation af medindflydelse - udvikling af ernærings- og bestyrelseskoncept på plejecentre

Opdateret 07 OKT 2021

På plejecentrene har vi i Holstebro Kommune i dag et stort fokus på at arbejde med nærvær og omsorg i den pleje, som beboerne modtager. Vi oplever dog, at vi står over for en række udfordringer, som besværliggør arbejdet med omsorg og nærvær. Udfordringerne består i, at vi på nuværende tidspunkt ikke har knækket koden til, hvordan vi bedst muligt inddrager borgere og deres pårørende i plejen. Fx ser vi en stor udfordring i, at vi på nuværende tidspunkt mangler en fælles retning på tværs af plejecentrene på ernæringsområdet, som tilgodeser borgernes behov og individuelle præferencer. Herudover er det vanskeligt for borgerne og de pårørende at legitimere deres stemme, således de faktisk får medindflydelse på dagligdagen på plejecentrene.  

Med dette projekt vil vi derfor arbejde med en nytænkende og innovativ tilgang til prøvehandlinger, så vi understøtter, at beboere med demens og/eller demenslignende symptomer, og pårørende får mulighed for selvbestemmelse og medinddragelse i indholdet af prøvehandlinger, samt evalueringen heraf. Vi vil altså gennem prøvehandlingerne afprøve forskellige metoder til, hvordan vi kan inddrage borgerne og de pårørende på nye måder, så vi kan sikre, at borgerne og de pårørende bliver tættere inddraget i den pleje, end de er i dag.

Læs projektbeskrivelsen her