xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Bestyrelser på plejecentre

Vordingborg Kommune

Bedre service, mere læring og flere effekter

Opdateret 07 OKT 2021
 

Projektet skal med tre forbundne tematiserede spor indfri formålet for Vordingborg Kommune:

Spor 1 - Bedre service og oplevet kvalitet hos borgere og deres pårørende i plejen og omsorgen

Bruger-pårørende råd på plejecentrene og etableringen af et nyt tværgående bruger-pårørende-panel skal systematisk og samlet evaluere og overlevere borger- og pårørendeperspektiver om den oplevede kvalitet og sætte afgørende præg på borgerens ‘servicerejse’.

Spor 2 - Mere læring til vores arbejde med kvalitet og udvikling af plejen i eget hjem og plejebolig

Med afsæt i PDSA-modellen skal resultatet af tilsynet med plejen, dokumentationspraksis og -data på nye måder bruges mere intensivt og metodisk i vores arbejde med læring og udvikling af kvalitet og dokumentation i plejen, herunder med etablering af og lokal støtte fra en kvalitetstaskforce.

Spor 3 - Flere effekter af indsatser og løbende forbedringer i borgerforløb og leverede ydelser

Målrettet kompetenceudvikling om forbedringskultur og -adfærd hos ledere, medarbejdere, frivillige og pårørende skal understøtte nye former for samskabelse og samarbejde, herunder fx læringscaféer om at skabe flere og hurtigere effekter af vores fælles indsatser om at sikre nærvær, omsorg og godt hverdagsliv for ældre.

Læs projektbeskrivelsen her