xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Etablering

Samarbejde med øvrige aktører

Det kan være relevant at etablere samarbejder med øvrige lokale og nationale aktører. Eksempler på øvrige lokale aktører er repræsentanter fra lokale festmiljøer, detailhandlen, det lokale bibliotek eller fitnesscenter, kirken osv. Eksempler på relevante nationale aktører er Alkohol & Samfund, Kræftens Bekæmpelse, DGI, Ungdomsringen, SSP-samrådet mv.

Det overordnede formål med samarbejder med lokale aktører er at gøre relevante voksne omkring unge bevidste om den betydning, de og deres tilbud til unge har i forhold til at understøtte positive rammer og fællesskaber uden rusmidler. Det indebærer blandt andet at forholde sig aktivt til unges rusmiddelbrug, når unge benytter deres tilbud, samt overveje, hvordan deres tilbud kan have en beskyttende effekt på unges rusmiddelbrug. Det overordnende formål med samarbejder med nationale aktører er at samarbejde om den fælles agenda vedrørende unge og rusmidler samt drage nytte af den ekspertise og de erfaringer, der tilbydes hos de nationale aktører.

På nuværende tidspunkt er erfaringerne med at samarbejde med øvrige aktører i Fælles om ungelivet for begrænsede til, at der kan opstilles kriterier, anbefalinger og understøttende materialer for indsatsområdet. Når der er indsamlet tilstrækkelig viden om samarbejder med øvrige aktører, vil kriterier, anbefalinger og understøttende materialer for indsatsområdet blive tilføjet her.