xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Årskonference 2023: Videnscenter for værdig ældrepleje

”Værdighed i fremtidens ældrepleje” er overskriften på Videnscenter for værdig ældreplejes femte årskonference, som finder sted den 9. november 2023 i Nyborg.

Flere og flere ældre, og store problemer med at rekruttere medarbejdere. Det er bare nogle af de udfordringer, vi ser ind i i fremtidens ældrepleje.
Den 9. november har du mulighed for at deltage i vores årskonference om værdighed i fremtidens ældrepleje. Formiddagens programmet byder bl.a. på disse oplæg fra scenen:

Faglig ledelse – hvordan praktiseres det i ældreplejen?
Heidi Hesselberg, som er forsker hos VIVE, tager temperaturen på den faglige ledelse i praksis: Hvilke ledelsesstrategier anvendes der i praksis, og hvilke vilkår er der for at realisere den faglige ledelse?

Fremtidens værdige ældrepleje – hvad kan vi forvente?
To oplæg fra Odense og Haderslev Kommuner kommer med hver deres blik på fremtidens ældrepleje. Hvilke udfordringer vil præge fremtiden? Og hvordan skaber vi sammen en ældrepleje, der er både bæredygtig og værdig?

Sessioner

Du får i dagens løb mulighed for at vælge dig ind på to af nedenstående sessioner:

Fra praksis til praksis – nedbringelse af antipsykotisk medicin
På denne session vil 9 kommuner fortælle om netop deres gode erfaringer med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

Når frisættelse er en realitet – erfaringer fra velfærdskommunerne
Viborg og Middelfart Kommuner, der er med den tidligere regerings aftale om frisættelse i 7 kommuner, vil hver især fortælle om nogle af deres prøvehandlinger på ældreområdet.

Faste teams og fælles faglige tilgange 
På denne session kan du høre Gry Segoli fra Københavns Professionshøjskole sammen med en kommune, der har implementeret faste teams, fortælle om den fælles faglige tilgang, den nye organiseringsform har medført, samt om hvilke gevinster, det giver for borgerne, medarbejderne og organisationerne.

Hvem er de ufaglærte i ældreplejen?
På denne session vil Videnscenter for værdig ældrepleje præsentere dig for de vigtigste resultater fra to nye analyser, der bl.a. kortlægger, hvem de ufaglærte er, og hvorfor de har valgt at arbejde i ældreplejen. Du får undervejs mulighed for at drøfte dine egne erfaringer med de andre deltagere.

Omsorg – en samtalesalon med Jacob Birkler
Hvad er omsorg egentlig, og hvordan drager man omsorg for borgeren? På denne session kan du møde Jacob Birker, der i perioden 2010 – 2016 var formand for Det Etiske Råd.

Omsorgstræthed – når arbejdet dræner 
For første gang er der gennemført en dansk undersøgelse, der går helt tæt på omsorgstræthed som fænomen i ældreplejen. For hvad er omsorgstræthed? Hvordan opleves det af medarbejdere og ledere? Hvad medvirker til omsorgstræthed? Og kan det modvirkes? VIVE-forskerne Sara Lei Sparre og Maya Flensborg Jensen præsenterer resultater fra en ny undersøgelse om omsorgstræthed og lægge op til fælles refleksion og dialog.

Om eftermiddagen er det tid til debat, når vicedirektør Steen Dalsgård Jespersen får besøg på scenen af psykolog med speciale i gerontopsykologi, Iben Ljungmann og Laura Auken, som er centerchef for frivilligt socialt arbejde.

Se hele programmet

Målgruppe

Konferencen er primært henvendt til fagpersoner og ledere. Formålet med konferencen er at give inspiration til arbejdet i den kommunale og private ældrepleje, herunder selvejende institutioner.

Tilmelding

Der er nu lukket for tilmeldinger og for ventelisten