xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Frivillige på plejecentre

Hvad skal der til for at fremme en frivilligindsats på plejecentre, som skaber værdi? Det får du input til i denne rapport, som opsamler erfaringerne fra tre kommuners projekter om rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige på plejecentre.

INSPIRATIONSMATERIALE, KATALOGER/FAKTAARK 31 AUG 2016

Denne rapport formidler erfaringerne fra initiativet Styrkelse af rekruttering og samarbejde med frivillige i plejebolig. Initiativet, som blev igangsat af Socialstyrelsen i samarbejde med tre projektkommuner i 2013, sætter fokus på rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige på plejecentre.

Afdækningen pegede på fire drivkræfter for at fremme en frivilligindsats, der skaber værdi.

Indhold

  • Kapitel 1 handler om, hvordan beboernes behov kan sættes i centrum for frivilligindsatsen.
  • Kapitel 2 handler om, hvordan frivillige bedst rekrutteres og fastholdes.
  • Kapitel 3 handler om samarbejdet og rollefordelingen mellem frivillige og medarbejdere.
  • Kapitel 4 handler om ledelse indadtil over for medarbejderne og udadtilover for de frivillige.

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af konsulenthuset Antropologerne.