xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Erfaringer med guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens

Som led i den nationale demenshandleplan har Sundhedsstyrelsen udviklet en guide til træning og aktivitet for mennesker med demens.

17 JAN 2020

For at samle op på erfaringer med træningsguiden har Sundhedsstyrelsen iværksat en Erfaringsopsamling af kommuners og udvalgte frivillige foreningers kendskab til og anvendelse af træningsguiden til at understøtte fysisk træning og aktivet for borgere med demens.

Kortlægning

I forbindelse med erfaringsopsamlingen er der gennemført en kortlægning af kendskabet til og anvendelsen af træningsguiden:

Erfaringer med guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens. Kortlægning 

Casesamling

I forbindelse med erfaringsopsamlingen er der også udarbejdet en casesamling:

Erfaringer med guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens. Casesamling

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med initiativ 8: Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025