xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Film: Sansestimuli i ældreplejen

Videnscenter for værdig ældrepleje har produceret tre film om sansestimuli, der har fokus på beroligende sansestimulering via berøring i plejesituationer og ved daglige aktiviteter. Foruden filmene har Videnscenter for værdig ældrepleje også produceret materiale, som kan bruges på fx temamøder på arbejdspladser, der ønsker at arbejde mere målrettet med sansestimulering.

POSTERS, FILM 30 JUN 2020

Menneskets sanser er centrale i forhold til at kunne forstå sig selv og sin omverden; det vil sige, hvem man er, og hvor man er. Kroppen er afhængig af input fra de forskellige sanser for at kunne agere og tilpasse sine handlinger på en hensigtsmæssig og meningsfuld måde. Sanserne har betydning for udførelse af forskellige hverdagsaktiviteter og derfor er sanserne essentielle for den enkeltes trivsel.

Betydningen af sanserne

Sanserne funktioner kan påvirkes af forskellige årsager, som kan ske indeni og uden for borgeren. Interne forhold der kan påvirke sansernes funktioner kan skyldes en kognitiv funktionsnedsættelse, som fx følge af demens samt fysisk sygdom, som forsager fysisk funktionsnedsættelse. Eksterne årsager kan være for mange sanseindtryk der skal bearbejdes i forhold til borgerens kapacitet. Det kan også skyldes for få sanseindtryk som følge af fx ensidig stimuli i miljøet, isolation, ensomhed og langvarig sygdom (sengeliggende) etc.

Sanserne stimuleres hele tiden, især hvis man er i stand til at bevæge og aktivere sig selv, fx ved udførelse af hverdagsaktiviteter, motion, samvær med andre mennesker eller blot det at komme udenfor. For nogle borgere er dette ikke muligt eller begrænset, og derfor har de behov for hjælp til at få stimuleret deres sanser. Sansestimuli kan gives i mange forskellige situationer og tidspunkter på døgnet.

Overblik over materialet

Introduktionshæfte

Introduktionshæftet Sansestimuli i ældreplejen, supplerer filmenes indhold. I hæftet henvises der også til øvrigt materiale, for de som er interesseret i at vide mere om tilrettelæggelse af sansestimulerende indsatser.

Introduktionshæfte om sansernes funktion og sansestimulering hos ældre mennesker

Beskrivelse af film

Sansestimuli i ældreplejen - introduktion til sansestimuli
Giver en kort introduktion til sansernes funktioner deres betydning samt udførelse af sansestimulering. I filmen illustreres dette bland andet ved hjælp af figuren Sansehuset. Sansehuset kan med fordel printes ud og hænges op for at skærpe opmærksomheden omkring sansernes opbygning og betydning for trivsel og adfærd.  

Sansestimuli i ældreplejen - trykprogram til stimulering af bevægelsessansen
Gennemgår et trykprogram, der er velegnet, når man vil stimulere bevægelsessansen. Med trykprogrammet gennemgås hele borgerens krop, og programmet tager kun et par minutter at gennemføre.

Sansestimuli i ældreplejen - plejeopgaver og hverdagsaktiviteter
Illustrerer de mange forskellige hverdagssituationer, hvor stimulering af især bevægelsessansen kan udøves. Derudover bliver der vist hvordan tæpper, varmepuder og andre tilgængelige hjælpemidler kan benyttes til sansestimulering.

Se filmene længere nede på siden

Plakat

Sansehuset kan bruges som et billede på sansernes betydning. Det kan printes ud og tages med til fx temamøder på arbejdspladsen eller hænges for at skabe opmærksomhed om sansestimulering.

Print Sansehuset:
Sansehuset med blå baggrund (A4)
Sansehuset med hvid baggrund (A4)
Sansehuset med blå baggrund (A3)
Sansehuset med hvid baggrund (A3)

Film om sansestimuli i ældreplejen

Introduktion til sansestimuli

 

Trykprogram til stimulering af bevægelsessansen

 

Plejeopgaver og hverdagsaktiviteter

 

Leder du efter mere dybdegående information om sansestimuli kan du hente mere viden her:

Viden og erfaring om brug af sansestimuli til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet