xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Unge og nyansatte samt pårørendes oplevelser og behov i forbindelse med udadreagerende adfærd i ældreplejen

Som led i Handlingsplanen til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen skal der udarbejdes anbefalinger til området. Formålet med handlingsplanen er at fremme trygheden blandt borgere, medarbejdere og pårørende.

ANBEFALINGER, ANALYSER 05 MAR 2020

Udadreagerende adfærd hos borgere med demens kan betragtes som et udtryk for manglende trivsel. Øget tryghed hos medarbejderne i ældreplejen forventes sammen med den rigtige forebyggelse og håndtering at kunne skabe bedre trivsel for borgere med demens og dermed mindske risikoen udadreagerende adfærd. Anbefalingerne skal tage højde for det behov for viden og handlemuligheder, som opleves i praksis på ældreområdet.

PwC har derfor gennemført nærværende undersøgelse for Sundhedsstyrelsen, som belyser oplevelser og behov blandt unge og nye medarbejdere samt pårørende i forbindelse med udadreagerende adfærd i ældreplejen.