xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inspiration til dig, der introducerer nye medarbejdere i ældreplejen

Dette inspirationsmateriale er målrettet ledere, faglige ledere og koordinatorer samt praktikvejledere og uddannelsesinstitutioner til at klæde unge og nyansatte medarbejdere i ældreplejen på til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd. Materialet udspringer af ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen’, som er en del af finanslovsaftalen for 2019-2022.

VIDEN OG INSPIRATION 11 NOV 2021

Dette inspirationsmateriale sætter fokus på at styrke den personcentreret omsorg for mennesker med demens, styrke arbejdsmiljøet og forebygge voldsomme episoder. Materialet består af et starthjul med de fire temaer: Introduktion, viden, kompetencer og færdighed. Starthjulet er en systematisk tilgang til, hvordan man kan klæde unge og nyansatte medarbejdere på til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Materialet henvender sig til primært til ledere, faglige ledere og koordinatorer som arbejder på plejehjem, i hjemmeplejen og på midlertidige ophold, men fx også i tværgående, lokale arbejdsmiljøorganisationer, på træningscentre, uddannelsesinstitutioner mv. Derudover kan praktikvejledere og uddannelsesinstitutioner finde viden og inspiration til praktikophold og undervisningsbrug.

Materialet er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse foretaget af PwC for Sundhedsstyrelsen i februar 2020 (initiativ 2 i ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen’): Unge og nyansatte samt pårørendes oplevelser og behov i forbindelse med udadreagerende adfærd i ældreplejen