xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forløb med Demensrejseholdet

Med et forløb med Demensrejseholdet får I som plejepersonale kompetencer til at styrke plejen og omsorgen for mennesker med demens. Kommuner og private leverandører på ældreområdet kan søge om forløb, når der åbnes en ny pulje.

Et forløb med Demensrejseholdet tager udgangspunkt i konkrete oplevelser fra medarbejdernes hverdag med borgerne. I får ny viden og lærer konkrete metoder at kende, men samtidig skal I under forløbet løbende afprøve metoder i praksis og reflektere over deres effekt bl.a. for borgernes trivsel.

Et forløb med Demensrejseholdet er ikke et klassisk kursus i demens. Det er et forløb, som tilfører nye metoder, men som i lige så høj grad lærer jer at sætte ord på og udvikle det, som I i forvejen gør og lykkes med i forhold til borgerne. Vi har fokus på den kultur, som danner rammen om jeres arbejde og arbejder med faglig refleksion og dialog som værktøjer til at løse udfordringer.

I øjeblikket gennemfører Demensrejseholdet en række forløb med henblik på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin. Det er et målsætning i Demenshandlingsplanen 2025 at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Det første rejseholdsforløb er startet i 2. halvår af 2022, og herefter starter der løbende forløb frem til og med 2. halvår af 2024.

Forløbene faciliteres af en af vores demensrejseholdskonsulenter. De har alle en bred vifte af praksiserfaring, viden og kompetencer om ældreplejen.

Forløbet

Et forløb består af ca. 14 dage fordelt på 16-20 uger, hvor demensrejseholdet kommer hos plejeenhederne, og via praksisnær læring og refleksion giver medarbejderne redskaber til at styrke omsorgen og plejen for mennesker med demens med henblik på at kunne nedbringe mængden af antipsykotisk medicin. Aktiviteterne bygges op, så der veksles mellem temadage (viden) og læringsgrupper (refleksion). Et forløb kan eksempelvis se sådan ud: 

Eksempel på forløb med demensrejseholdet

Sådan søger I

I kan kun søge om forløb med Demensrejseholdet, når der åbnes en ny pulje. Den seneste pulje åbnede i december 2021 og dækker forløb til og med 2024. Der er pt. ikke flere puljer. Skriv dig op til vores nyhedsbrev eller hold øje med vores Facebook-profil og LinkedIn-profil, hvis du vil holde øje med nye fra demensrejseholdet, herunder hvis der skulle åbne nye puljer.

Læs mere om forløb med Demensrejseholdet

Måske kunne I også være interesserede i:

..vores implementerings- og læringsforløb om håndtering af voldsomme episoder i ældreplejen. Et implementerings- og læringsforløb er et gratis tilbud til kommunerne, hvor plejepersonalet kan blive klædt på til at skabe trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere i ældreplejen og derigennem forebygge voldsomme episoder.

Læs mere om forløbene, og tilmeld jer

 

Vidste du...

  • I Danmark bliver i omegnen af 20 procent af mennesker med demens behandlet med antipsykotisk medicin, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.
  • Brug af antipsykotika til mennesker med demens forøger dødeligheden inden for et halvt år med 35 procent ifølge Videnscenter for Demens.
  • Ifølge Sundhedsstyrelsens seponeringsliste giver antipsykotisk medicin disse centrale bivirkninger: Svimmelhed, faldtendens, hukommelsesbesvær og konfusion. Konfusion hos mennesker med demens kan medvirke til, at de tilbageværende ressourcer svækkes, og medarbejderne får sværere ved at aflæse og afkode signaler. Det kan altså blive sværere at arbejde med relationsdannelse og en personcentreret tilgang.
  • I sommeren 2024 vil 650 nøglepersoner i kommunale eller private plejeenheder have gennemført et forløb med Demensrejseholdet.
 
Opdateret 19 MAJ 2022