xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Formidling af data

Når I har fortolket og analyseret jeres resultater, skal I forberede formidlingen af data til forældre og lokale aktører i Fælles om ungelivet. I det arbejde skal I forholde jer til, hvem I vil præsentere data for, hvad I vil præsentere og hvordan.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Målret formidlingsmaterialer

  Formidl udvalgte dataresultater fra jeres spørgeskemaundersøgelse til relevante aktører.

  Sørg for, at jeres præsentationer og øvrige formidlingsmaterialer målrettes de aktører, I ønsker at samarbejde med.

  Formidles der eksempelvis til forældre, vil det være relevant at lægge vægt på data, der handler om forældres beskyttende rolle og deres barns brug af rusmidler.

  Sørg for at prioritere få centrale temaer og pointer fra jeres analyse, som skal præsenteres for aktørerne. På den måde står jeres budskaber tydeligt frem.

 • Skab fortrolighed med resultaterne

  Skab fortrolighed med dataanalysen og resultaterne, inden de formidles til relevante aktører. Det er vigtigt, at programdeltageren eller andre, som står for formidling af data, har deltaget i dataanalyseprocessen og derigennem er bekendt med baseline-år, spørgerammen, svarprocenten, repræsentativitet osv. Hvis der er mange, der skal formidle resultaterne, anbefales det, at der planlægges en forberedelse og vidensopbygning hos formidlerne.
 • Koordiner afrapporteringen internt i kommunen

  Koordiner jeres afrapportering internt i kommunen, hvis I er flere, der bruger Ungeprofilundersøgelsen og data fra Fælles om ungelivets spørgeramme. Det kan være en god idé at samle jeres datapræsentationer over for politiske udvalg eller chefgrupper.
 • Genbrug afrapporteringsformater

  Lav afrapporteringsprodukter såsom PowerPoint-skabeloner og one-pagers, som kan bruges de efterfølgende år. Det vil mindske jeres ressourceforbrug og bidrage til at skabe genkendelighed i afrapporteringen.

Lige meget hvor gode vores undersøgelser er, så er data bare data – og ikke altid et spejl af virkeligheden. Derfor er det vigtigt at forstå de tal, man formidler – og ikke mindst den målgruppe, man formidler dem til.

Dianna Britt Lykke Højgaard, programleder for Fælles om ungelivet i Sorø Kommune Se case