xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nyt koncept til forebyggelse af rygning blandt unge

En række grundskoler, erhvervsskoler og efterskoler er i gang med et særligt modelprojekt, der skal forebygge at unge begynder at ryge samt hjælpe unge rygere til rygestop.

15 NOV 2013

En række grundskoler, erhvervsskoler og efterskoler er i gang med et særligt modelprojekt, der skal forebygge at unge begynder at ryge samt hjælpe unge rygere til rygestop.

I de kommende år skal en række kommuner, efterskoler og erhvervsskoler implementere et flerstrenget koncept, der rummer både forebyggelse af rygestart, hjælp til rygestop og en særlig informationsindsats, der skal kæde den samlede indsats sammen.

Projektet, der hedder RYGNING - SKOD DET NU, er finansieret af satspuljemidler. Det flerstrengede koncept er udviklet af et konsortium bestående af Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Lungeforening, Astma-Allergi Danmark, Hjerteforeningen og Sund By Netværket og bygger videre på allerede eksisterende koncepter udviklet af konsortiets medlemmer.

RYGNING - SKOD DET NU er designet, så man også når de mindre læsestærke elever med budskaber og indsatser. Der arbejdes med de strukturelle rammer og kompetencer i de arenaer, hvor de unge, der er særligt udsatte for at blive rygere, opholder sig. Fritidstilbud og forældre inddrages også i arbejdet.

Konceptet og materialerne er nu også tilgængelige for kommuner, der ikke er med i projektet.