xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Børne­hjertekirurgi samles på Rigshospitalet

For at sikre kvaliteten skal børnehjertekirurgi samles ét sted i Danmark, og Sundhedsstyrelsen har besluttet, at det fremover kun skal varetages på Rigshospitalet. Tidsplanen for samlingen skal aftales mellem Region Midtjylland og Region Hovedstaden, men samlingen forventes at være på plads i løbet af 2016.

05 FEB 2016

For at sikre kvaliteten skal børnehjertekirurgi samles ét sted i Danmark, og Sundhedsstyrelsen har besluttet, at det fremover kun skal varetages på Rigshospitalet. Tidsplanen for samlingen skal aftales mellem Region Midtjylland og Region Hovedstaden, men samlingen forventes at være på plads i løbet af 2016.

Der vil fortsat være højt specialiserede børnekardiologiske centre på Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital, der kan varetage de ikke-kirurgiske funktioner sammen med Rigshospitalet.

Børnehjertekirurgi kræver særlige kompetencer og er siden 1960’erne blevet varetaget på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Antallet af operationer er det sidste år faldet fra 300 til 200 pr. år, og det er nødvendigt at samle funktionen ét sted i landet for at opretholde kvaliteten fremadrettet. Vores nabolande har allerede samlet hjerteoperationerne på børn, således har Sverige to centre, mens Norge og Finland har hver ét nationalt center.

Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm udtaler: ”For os handler det udelukkende om, hvad der er bedst for hjertebørnene. Hvordan vi fremadrettet kan sikre kvaliteten af børnehjertekirurgien i Danmark i en situation med færre operationer. Alle er enige om, at det skal samles ét sted. Vores opgave i Sundhedsstyrelsen har været at vurdere, hvilket center der kan løfte opgaven som ét nationalt center.”

I processen har der været kritik af, at Sundhedsstyrelsen ikke har inddraget internationale eksperter i vurderingen. Til kritikken siger Søren Brostrøm: ”Vurderinger af kompetencer, tværfaglighed og robusthed er kernekompetencer for os, og i denne sag har vi fulgt de samme kriterier, som vi bruger i alle andre specialeplanssager, uanset om det handler om fedmekirurgi, fertilitetsbehandling, ballonudvidelser eller noget helt andet. Vi er gået ind i sagen med et rent fagligt udgangspunkt, uden fordomme eller præferencer i forhold til de to nuværende centre. Jeg kan på det kraftigste afvise, at andre hensyn end de rent faglige og saglige er indgået i vores vurderinger.”

Sundhedsstyrelsen har haft en række møder med fagfolk fra Aarhus Universitetshospital og fra Rigshospitalet. Der har været enighed om nødvendigheden af at samle børnehjertekirurgien i ét dansk center, og at kateterbehandlinger hos hjertebørn skal samles samme sted. Alle er også enige om, at man fortsat skal have tre stærke højtspecialiserede centre indenfor medfødte hjertesygdomme, der fortsat skal varetage udredning, visitation til kirurgi, opfølgning m.v. 

Sundhedsstyrelsen har lavet en grundig gennemgang af området og har bl.a. set på tallene for overlevelse efter børnehjertekirurgi, og om der skulle være forskelle i hvor komplicerede patienter, man behandler på de to centre. Sundhedsstyrelsen kan med tilfredshed konstatere, at begge danske centre i de senere år har præsteret resultater på niveau med internationale centre og uden væsentlige forskelle mellem de to centre. Der er dygtige børnehjertekirurgiske teams på både Aarhus Universitetshospital og på Rigshospitalet, hvilket begge regioner også gensidigt har anerkendt i den aktuelle proces.

Søren Brostrøm udtaler: ”Sundhedsstyrelsens beslutning om, at børnehjertekirurgien skal samles på Rigshospitalet er ikke et fravalg af et dårligt center, men et valg imellem to gode centre. I den samlede vurdering har vi lagt særligt vægt på Rigshospitalets mulighed for indenfor en kortere tidshorisont at overtage én samlet national funktion på området, herunder med sikring af alle relevante kompetencer, relevante vagtfunktioner m.v.” 

Sundhedsstyrelsen vil aftale en implementeringsfrist med de to regioner, og forventer en kortere overgangsperiode for færdiggørelse af igangværende behandlingsforløb m.v. Efter den aftalte implementeringsfrist vil nye udrednings- og behandlingsforløb skulle startes op på Rigshospitalet, ligesom igangværende behandlingsforløb indenfor den højtspecialiserede funktion skal overflyttes, f.eks. ved behov for yderligere kirurgi.

Sundhedsstyrelsen har inddraget det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i processen, og styrelsens indstilling til udvalget kan ses her: Samling af børnehjertekirurgi

Er du forælder til et hjertebarn, eller gravid med et hjertebarn, har vi samlet en række spørgsmål og svar om børnehjertekirurgi