xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen

Puljen er en del af aftalen mellem regeringen og aftalepartierne om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023. Puljen ligger i forlængelse af initiativ 12 i Demenshandlingsplan 2025 om flere, meningsfulde og fleksible dag- og aflastningstilbud. Puljen er på i alt 39 mio. kr. fordelt over årene 2020-2023.

Udmøntning af puljen

Sundhedsstyrelsen har modtaget 45 ansøgninger til et samlet beløb af 118 mio. kr. 

Der er fortaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den bagrund er puljens 39 mio. kr. fordelt på 13 kommunale projekter.

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte krav i puljeopslaget. I vurderingen er der lagt vægt på, i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

  • I hvilken grad ansøgningen klart og præcist beskriver de indsatser, der iværksættes for at sikre flere, bedre og meningsfulde aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende.
  • I hvilken grad ansøgningen klart og præcist beskriver, hvordan projektet bygger videre på eksisterende tilbud, og hvilken viden og/eller erfaringer, som projektet vil tage afsæt i.   
  • I hvilken grad ansøgningen klart og præcist beskriver, hvordan projektet understøtter, at fleksibiliteten i aflastningstilbuddene bl.a. også omfatter behovet for støtte og aflastning aften, weekend og i døgntilbud.
  • I hvilken grad ansøgningen klart og præcist anskueliggør, at de beskrevne indsatser understøtter, at pårørende aflastes og sikres et frirum fra sygdommen. 
  • I hvilken grad ansøgningen klart og præcist beskriver projektets organisering og ledelsesmæssige forankring samt opstiller klare mål for projektet, kriterier for hvornår målene er opfyldt, samt hvordan målopfyldelsen evalueres.

 Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:
 Hvidovre Kommune   4.605.899 kr.
 Ishøj Kommune  1.952.925 kr.
 København Kommune     
 2.327.724 kr.
 Nyborg Kommune     430.017 kr.
 Odense Kommune  3.663.282 kr.
 Ringsted Kommune  3.395.712 kr.
 Rudersdal Kommune  2.547.600 kr.
 Skanderborg Kommune  4.585.803 kr.
 Slagelse Kommune  2.439.116 kr.
 Solrød Kommune  1.325.496 kr.
 Stevns Kommune  5.697.238 kr.
 Svendborg Kommune  4.135.403 kr.

Formål med puljen

Formålet med puljen er at understøtte nye initiativer og indsatser, der skal:

  • Sikre flere og bedre aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende,
  • Sikre fleksibilitet i aflastningstilbuddene, så de eksempelvis også omfatter behovet for støtte og aflastning aften, weekend og i døgntilbud samt
  • Sikre pårørende frirum for sygdommen. 

 

Kontakt

Ved spørgsmål om puljens administration, det faglige og økonomiske, skriv gerne til enhed for Ældre og demens: aed@sst.dk

 

Materialer

Oversigt og resumé af projekterne (modtagere af tilsagn)

Puljeopslag (fuld tekst)

 

Opdateret 01 OKT 2021