xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket tvær­sektorielt samarbejde om diabetes­­patienter

Der er afsat midler til at udvikle og afprøve modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om type-2 diabetespatienter med udgangspunkt i datadrevet kvalitetsudvikling.

Baggrund

Med satspuljeaftalen for 2017 blev det aftalt at afsætte 65 mio. kr. til en National Diabeteshandlingsplan. I efteråret 2017 offentliggjorde regereingen og satspuljepartierne diabeteshandlingsplanen, som indeholdte 12 initiativer til at styrke indsatsen på diabetesområdet. Som en del af den styrkede indsats blev der afsat midler til at udvikle og afprøve modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om type-2 diabetespatienter med udgangspunkt i datadrevet kvalitetsudvikling. 

Bevillinger

Sundhedsstyrelsen har i juli 2019 bevilget midler til følgende tre projekter:

1. SDSP - Sammen om Diabetes i Somatik og Psykiatri

Projektejer: Haderslev Kommune

2. Tværsam - Fælles forpligtende populationsansvar

Projektejer: Københavns Kommune, Center for Diabetes

3. Type 2 diabetes i Midtklyngen. Styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer.

Projektejer: Region Midtjylland

Evaluering

Udvikling af samarbejdsmodeller på tværs af sektorer for mennesker med type 2-diabetes

Opdateret 16 NOV 2018