xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udvikling af NKR 2020

Faglige selskaber og miljøer kan søge om penge til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i 2020 via puljen på Finansloven 2017. Med retningslinjerne skal den nyeste forskning og viden på udvalgte områder bringes ud til sundhedspersonalet for at understøtte en ensartet og evidensbaseret behandling af høj kvalitet til gavn for patienterne.

Puljen kan søges af faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, og flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om udarbejdelse af retningslinjer.

De nationale kliniske retningslinjer, der bliver udarbejdet for puljemidler, skal udarbejdes efter GRADE-metoden til vurdering af sundhedsvidenskabelig evidens, formulering af anbefalinger og kvalitetssikring af kliniske retningslinjer. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en metodehåndbog for at understøtte udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer. Herudover udbyder Sundhedsstyrelsen metodekurser og vejledning.

Tildelte midler

Følgende ansøgere har fået tildelt puljemidler:

Ansøger Titel
Fagligt selskab for ortopædkirurgiske sygeplejersker (FSOS) Rehabilitering og proteseforsyning til patienter som får foretaget større benamputationer
Lars Tue Sørensen m.fl., Klinisk lektor, ledende overlæge, Bispebjerg Frederiksberg Hospital Behandling af symptomatisk galdestenssygdom
Nationalt Videnscenter for Hovedpine Ikke-medicinsk behandling af hovedpinesygdomme
Videnscenter for Børnesmerter Behandling af børn og unge 6-18 år med langvarige non-maligne smerter
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi Behandling af forreste korsbåndsskade hos voksne
Dansk Lungemedicinsk Selskab Inhalationssteroid (ICS) og oral steroid (OCS) hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - behandling og seponering
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) Iltbehandling til den elektive kirurgiske patient

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for at søge om puljemidler for 2020 er 1. november 2019 kl. 12.

Materialer

Ansøgningsskema

Puljeopslag

Sådan udarbejdes NKR: Metodehåndbog, protokol og vejledninger

Opdateret 20 SEP 2019