xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af kræftområdet 2. halvår 2009

Tid fra henvisning modtaget på sygehuse til start af behandling

ANALYSER 26 AUG 2010

Denne publikation præsenterer data fra monitoreringen af kræftområdet. Monitoreringen fokuserer på hvor lang tid der går, fra sygehuset modtager en henvisning og til behandlingen af patienten påbegyndes, og ikke specifikt på kræftpatienter i pakkeforløb. Monitoreringen inkluderer patienter diagnosticeret med kræft, mens patienter, hvor mistanke om kræft afkræftes i udredningsforløbet, ikke er omfattet af monitoreringen.

I denne publikation er der fokus på 2. halvår 2009. Endvidere er der blevet udarbejdet en tidsserie for 1. halvår 2008 til 2. halvår 2009, således det er muligt at følge monitoreringen af kræftområdet over tid. Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner vil i samarbejde hvert halvår offentliggøre data for patienter diagnosticeret med kræft på regionalt og nationalt niveau. Målgruppen for denne publikation er regionale og nationale beslutningstagere.

Elektronisk udgave