xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af kræftområdet 1. halvår 2006 - 1. halvår 2011

Udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder

ANALYSER 27 FEB 2012

Ved symptomer, der giver mistanke om en kræftsygdom, er det vigtigt, at udredning udføres hurtigst muligt. Ligeledes er det vigtigt, at den rette behandling igangsættes hurtigst muligt, når en kræftdiagnose er stillet. Som følge af stor bevågenhed om kræftbehandling og forløbstider i efteråret 2006 begyndte regionerne at arbejde med organiseringen af udrednings- og behandlingsforløb for kræft. I 2007 indgik Regeringen og Danske Regioner en aftale om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Her aftalte man blandt andet, at der skulle etableres pakkeforløb for kræftpatienter med implementering i løbet af 2008 samt en løbende monitorering af alle kræftpatienters forløb. Det er Sundhedsstyrelsen, der står for denne nationale monitorering.

Resultaterne af monitoreringen publiceres halvårligt i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Den første publikation i denne serie blev udgivet i august 2010. Denne publikation er således den fjerde i serien. Derudover har tidligere været udgivet to publikationer på baggrund af en anden monitoreringsmodel. Målgruppen for publikationerne er især regionale og nationale beslutningstagere.

Formålet med monitoreringen er at følge de overordnede udviklingstendenser for kræftpatienters forløb. Dette på nationalt og regionalt niveau over tid.

Elektronisk udgave