xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af navigator­projekterne

Første delrapport af satspuljeprojektet: "Fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet"

EVALUERINGER 23 NOV 2018

Evalueringen omfatter fire projekter, som har haft til formål at afprøve et korps af frivillige, navigatorkorps, som skal støtte de mest udsatte borgere i forhold til psykosociale og praktiske problemstillinger i kontakten til sundhedsvæsenet og de borgernære sundhedstilbud.

Målet med korpsene er at sikre en større lighed i sundhed ved at give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at benytte de eksisterende sundhedstilbud og styrke borgernes egen handlekompetence.

De tre kommuner Ishøj, Kerteminde og Kolding samt Patientforeningen Sjældne diagnoser blev tildelt midler fra satspuljen til at afprøve navigatorforløbene i perioden fra 2015 til 2018.

Se desuden

Anden delrapport i satspuljeprojektet "Fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet": Tidlig opsporing af sygdom hos borgere med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser", november 2019